بیمه مسئولیت مدنی

مسئولیت بیمه مدنی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان ناشی از اجرای پروژه های عمرانی

بیمه مسئولیت مدنی – در این بیمه نامه، مسئولیت مدنی بیمه‌ گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که چنانچه کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما همچنین محرز گردد خسارت وارده جبران می شود که شامل خسارتهای بدنی(فوت، نقص عضو و هزینه‌ های پزشکی) است.

این بیمه نامه را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی شامل مالکان و صاحبان کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و نیز مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی و تجاری و . . . می‌توانند تهیه کنند. این بیمه نامه تمامی کارکنان شاغل مشتمل بر رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که به صورت تمام وقت و یا پاره‌وقت در محل مورد نظر فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد.

پیچ رولپلاک نمای ساختمان

در این بیمه نامه تمامی پرسنل تحت امر کارفرما یا پیمانکار در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کارگاه و بر پایه نیروی کار و نوع فعالیت، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

منظور از پروژه های عمرانی؛ پروژه هایی هست که اجرای آن نیاز به دریافت پروانه ساخت از شهرداری نداشته و تابع قوانین و مقررات دیگری است. این پروژه ها عمدتاً جنبه کلان و ملی داشته، دارای ردیف بودجه بوده و دارای کارفرما ویا صاحبکار جداگانه‌ای است و اجرای آن توسط پیمانکار صورت می‌پذیرد. بطور مثال پروژه های خطوط لوله نفت و گاز، تونل سازی، سد و پل سازی، شبکه های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو و امثال هم را می‌توان در قالب پروژه های عمرانی قرارداد.

دسترسی  با طناب  چیست؟

کسانی که خارج از این بخش هستند ممکن است حتی با اصطلاح دسترسی به طناب صنعتی گیج شوند. انجمن تجارت بین المللی دسترسی با طناب IRATA این سیستم را به عنوان روشی ایمن برای کار در ارتفاع تعریف می کند که در آن از طناب ها و تجهیزات مربوطه برای دسترسی به موقعیت کار استفاده می شود و در عین حال پشتیبانی لازم را نیز ارائه می دهد.

بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت عمومی برای پیمانکاران دسترسی به طناب چیست؟

بیمه نامه مسئولیت عمومی پیمانکار دسترسی طناب از شما در برابر ادعاهای مربوط به مسئولیت قانونی شما در قبال صدمات شخصی یا خسارت مالی وارد شده توسط اشخاص ثالث که در طول کسب و کار شما ناشی می شود محافظت می کند. هر گونه خساراتی که علیه شما صادر می شود را پرداخت می کند.

چرا یک پیمانکار دسترسی با طناب به بیمه مسئولیت مدنی نیاز دارد؟

پیمانکاران دسترسی با طناب هر روز با خطر صدمات ناشی از فعالیت های  خود روبرو هستند.

بسیاری از افرادی که در ارتفاع کار می کنند در بیمه عمر سرمایه گذاری می کنند، اما می توان با بیمه مسئولیت مدنی از این هم فراتر رفت. این یک نوع پوشش بسیار خاص اما بسیار حیاتی است. این تضمین می کند که کسانی که از طناب صنعتی استفاده می کنند، برای کارمندان یا پیمانکاران خود، پوشش اضافی لازم برای محافظت از خود در برابر خطرات مالی ناشی از ادعای سهل انگاری را دارند.

گزینه های بیمه مسئولیت مدنی  بسیاری از ارائه دهندگان تخصصی این بیمه طاقچه طیف وسیعی از گزینه ها را ارائه می دهند. پوشش آنها ممکن است به تعداد افرادی که به آن نیاز دارند بستگی داشته باشد.  همچنین ممکن است بیمه مسئولیت عمومی و کارفرمایان را نیز شامل شود. این امر از کسب و کار در برابر ادعاهای مطرح شده توسط کارمندان و اشخاص ثالث محافظت می کند. ماهیت کوتاه مدت برخی از قراردادها همچنین به این معنی است که شما ممکن است فقط به دنبال یک سیاست کوتاه مدت باشید. ارائه دهندگان بیمه مسئولیت مدنی برای دسترسی با طناب صنعتی نیز وجود دارند که این را ارائه می دهند. .

بیمه مسئولیت مدنی بیمه گزار را در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می دهد. بدین معنی که چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می باشد.

این بیمه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند تهیه نمایند از جمله شرکتها، سازمانها، کارخانجات و کارگاههایی که در امور تولید، تعمیرات و خدمات فعال هستند و همچنین مجریان پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بناهای مسکونی و تجاری.

در واقع هر شخصیت حقیقی و حقوقی که فرد یا افرادی را جهت انجام امور معین و مشخص تحت امر دارد در مقابل کارکنان خود برای خسارات بدنی ناشی از سهل انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی مسئول است و این مسئولیت را می توانند بیمه نمایند.

همچنین از آنجائیکه ارتباط قراردادی فی مابین کارفرما و کارگر (نوع استخدام) رافع یا محدودکننده مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان در خصوص غرامتهای ناشی از حوادث کار نمی باشد. این بیمه کلیه کارکنان شاغل را اعم از رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که بصورت تمام وقت یا پاره وقت در پروژه مورد بیمه فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای دارد.

شست و شوی نمای ساختمان

با توجه به شرایط مندرج در بیمه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

 • چنانچه در جریان انجام کار در محل کار، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسئولیت بیمه گزار در این ارتباط توسط بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی، شامل پرداخت هزینه‌های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت کارکنان می‌باشد.
 • خسارات بدنی ناشی از سهل‌انگاری و قصور در نظارت و استفاده از وسایل بی‌حفاظ و معیوب در حین کار و ضعف اقدامات ایمنی
 • پیمانکاران ساختمانی می توانند مسئولیت خود را در مقابل خسارت های جانی وارده به کارگران مشاغل در محل کار تحت پوشش قرار دهند
 • خسارت های جانی وارد به کارگران فعال واحدهای تولیدی و صنعتی تحت پوشش قرار می دهد. به این شکل که در صورت بروز حادثه منجر به فوت یا جرح شرکت بیمه هزینه های مالی خسارت وارده را جبران می کند
 • پوشش بیمه‌ای منحصر به آن موارد از حوادثی است که ناشی از اجرای کار در محل مورد بیمه اتفاق افتاده باشد

پوشش های اصلی (اجباری)

 • فوت
 • نقص عضو

پوشش های فرعی (کلوزهای اختیاری)

 • ماموریت‌های خارج از کارگاه
 • اماکن وابسته به کارگاه
 • حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
 • مسئولیت پیمانکاران فرعی
 • مسئولیت مهندسین ناظر یا مشاور
 • پرداخت خسارت بدون رای دادگاه
 • پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
 • مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
 • شخص کارفرما. پیمانکار و …
 • خسارت جانی اشخاص ثالث
 • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 1 سال
 • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 2 سال
 • مابه‌التفاوت افزایش دیه هر سال علاوه بر میزان تعهدات خریداری شده در بیمه‌نامه حداکثر تا 3 سال
 • پرداخت غرامت روزانه کارگران
 • صدمات جسمی کارکنان بر اثر حوادث نامرتبط به فعالیت بیمه‌شده

پوشش درز انقطاع ساختمان

ویکی

پست قبلی

نظافت نمای ساختمان کار ساده ای نیست!!!

پست بعدی

بررسی علت های ریزش سنگ نما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

الو ارتفاع - خدمات دسترسی با طناب

دسترسی به نقطه ای که میخواهید… .